INSCRIPCIÓ PER NOVELLS

Acceptació de condicions

El club Rem Cambrils us informa que les dades personals que faciliteu seran incorporades a la nostra base de dades, degudament inscrita a l'AEPD, amb la finalitat de realitzar els tràmits necessaris per la pràctica de l'esport del rem federat.

Les dades seran emmagatzemades i tractades sota les mesures de confidencialitat i seguretat legalment establertes.

L'usuari podrà exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició), mitjançant comunicat fefaent al club, via correu electrònic a info@remcambrils.com, o mitjançant correu ordinari a la seu social de Rem Cambrils, Palau d'Esports, Plaça de l'Ajuntament, 1, Cambrils, 43850 Tarragona.

Com a persona interessada en provar aquest esport, declaro que disposo de les condicions físiques necessàries per a la pràctica del rem i que eximeixo al club Rem Cambrils de qualsevol dany i prejudici que jo pugui patir.
Tanmateix, autoritzo al club Rem Cambrils a fer ús de les imatges realitzades durant la sortida que podran ser publicades a la plana web i/o xarxes socials del club.