INSCRIPCIÓ PER NOVELLS

Acceptació de condicions

El club Rem Cambrils us informa que les dades personals que faciliteu a través d'aquest formulari, necessàries pel desenvolupament de la pràctica de l'esport del rem, seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Rem Cambrils i es mantindran confidencials i protegides.
Més informació sobre el tractament de les vostres dades personals aqui.

Com a persona interessada en provar aquest esport, declaro que disposo de les condicions físiques necessàries per a la pràctica del rem i que eximeixo al club Rem Cambrils de qualsevol dany i prejudici que jo pugui patir.
Tanmateix, autoritzo al club Rem Cambrils a fer ús de les imatges realitzades durant la sortida que podran ser publicades a la plana web i/o xarxes socials del club.


PROTOCOL D'HIGIENE I SEGURETAT PER LA PRÀCTICA DEL REM

Les persones interesades en provar aquesta activitat, seran convocades via xat de WhatsApp i es reuniran davant la caixa dels rems, per tal de portar-los als llaguts, que estan ubicats a la plataforma flotant del pantalà del Port de Cambrils (antic sorral).

És fonamental el compromís personal i responsable de l'estat de salut de cada vogador/a, hem d'evitar posar en risc als companys amb una actitud negligent.

  • És imprescindible haver llegit i acceptat aquestes condicions
  • Al punt de trobada, caixa dels rems, tothom portarà mascareta i s'haurà d'higienitzar les mans abans de tocar cap material del club, intentant, a més, respectar la distància de seguretat d'1,5 metres.
  • El timoner entregarà a cada vogador/a el seu rem, que l'haurà de portar a l'embarcació.
  • La tripulació embarcarà per proa. L'embarcació la subjectarà el 4 estribord o 4 babord, que seràn els darrers en embarcar. El primer serà el timoner, i aniran embarcant els vogadors en ordre de posició. Fins que no hagi embarcat tothom, els vogadors no es podran retirar les mascaretes.
  • El timoner ha de portar mascareta o pantalla facial en tot moment, donat que està cara als vogadors i a sotavent.
  • Durant l'entrenament no es podran compartir materials de l'embarcació (rems, bancades, esponges o pedalines) i tampoc begudes o aliments.
  • L'embarcació, en finalitzar cada sortida, serà netejada amb paper d'un sol ús i amb líquid adequat (Sanitol o equivalent) per a la desinfecció. Les parts a desinfectar seran l'orla, els escàlems, seients, pedalines i l'arjau del timó. Els rems, un cop esbandits amb aigua dolça, se'ls hi hauran de desinfectar les empunyadures.