HORARIS

Distribució tripulacions


Aquests són els horaris actuals, penseu que són dinàmics i que l'objectiu principal és que tothom vogui.