NOTÍCIES

VISUALITZACIÓ NOTÍCIA

Presentació Oficial Nou Llagut
07-10-2018

CLUB REM CAMBRILS – Presentació Oficial Nou Llagut

Ahir diumenge al matí va tenir lloc la presentació oficial del nou llagut del Club Rem Cambrils. L'acte es va dur a terme al Port Cambrils, davant tots els seus socis i mitjans de comunicació presents.

Celebració múltiple

Així mateix, es va aprofitar l'acte per a la inauguració i posada en servei del nou Pantalà Flotant, un nou bagul per a l'emmagatzematge dels rems i útils de navegació, així com, el fet d'haver superat el centenar de socis.

Gairebé amb set mesos d'existència, el Club Rem Cambrils ja ha superat el centenar de socis, sent en l'actualitat 102 membres.

Una vegada feta la presentació oficial la barca, es va oferir a tots els socis assistents l'oportunitat de provar-la sortint a vogar en diferents tandes per donar cabuda a tots. Finalitzades les sortides, en el mateix port i usant el bagul com a taula improvisada, es va oferir com a colofó de l'acte, un aperitiu per a tots els socis, familiars i amics assistents.

A dia d'avui, donada la manca de suport i ajudes per part de l'Administració local, els membres de la Junta han hagut de dur a terme un extraordinari treball i gestions per tal de permetre oferí a tots el seus socis aquesta barca juntament amb el pantalà i així, poder oferir un servei de continuïtat per a la pràctica de l'Esport del Rem. Destacar també, l'esforç i suport demostrats per tots i cadascun dels socis que componen el Club.

Propers objectius. Un cop aconseguida aquest importat fita, ens marquem l'objectiu d'estabilitzar i millorar el servei prestat al soci. A més, continuarem treballant intensament per tal de poder aconseguir una segona embarcació, fet imprescindible i necessari donat el nombre actual de socis aconseguits a data d'avui.