REGISTRE

Tipus d'inscripcions

Al Club Rem Cambrils volem que tothom tingui cabuda i senti el club com a seu, fins i tot aquelles persones que no practiquen l'esport del rem.SOCIS FEDERATS

Són totes les persones que practiquen l'esport del rem, vogant o fent de timoner. A aquests socis se'ls demanaran les dades necessàries per poder tramitar la fitxa a la Federació Catalana de Rem. La quota està composta per un terme fixe pel club més l'import de la fitxa. La quota és de 130€ (100€ + 30€ fitxa oci 2018) i és per any natural (1 gener - 31 desembre).


SIMPATITZANTS

Són aquelles persones que, sense practicar l'esport del rem, volen col·laborar amb el club i participar als events.
La quota és de 30€ i és per any natural (1 gener - 31 desembre).

SOCI FEDERAT - ESTIU (<18 anys)

Són totes les persones, menors d'edat, que practiquen l'esport del rem des de l'estiu (des del 15 de juny). A aquests socis se'ls demanaran les dades necessàries per poder tramitar la fitxa a la Federació Catalana de Rem. La quota està composta per un terme fixe pel club més l'import de la fitxa. La quota és de 60€ (30€ + 30€ fitxa oci 2018).