HORARIS

Distribució tripulacions


(Darrera actualització: 07/03/2022)
Aquests són els horaris actuals, penseu que són dinàmics i que l'objectiu principal és que tothom vogui un mínim de 2 dies setmanals.
Es donarà preferència als vogadors que, per disponibilitat horària, només puguin vogar uns dies concrets.